Privacy Policy & Terms of Use

Privacy policy & Terms of use

Deze website werd gecreëerd door Charlotte Verdoodt onder de naam Yoga Conversations. Ik vind de privacy van websitebezoekers en klanten erg belangrijk en wil veilig met je persoonsgegevens omgaan. Hieronder vind je de algemene voorwaarden en hoe ik je gegevens verwerk.

PRIVACY POLICY

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Persoons- en bedrijfsgegevens die door Yoga Conversations worden verwerkt en om welke reden.


Yoga Conversations verwerkt enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede werking van het project. Gegevens worden nooit doorgegeven of doorverkocht.


Onder gegevens vallen:

- voornaam + naam

- (mail)adres

- gsmnummer

- geboortedatum

- in geval van bedrijf: BTW-nummer


Waarom je gegevens gebruikt worden:

- nieuwsbrief: om je op de hoogte te houden van nieuwe evenementen en acties. Je kan je op gelijk moment weer uitschrijven onderaan de nieuwsbrief.

- om je te kunnen bellen/mailen om de dienstverlening correct te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld wanneer een les of evenement geannuleerd wordt.

- om je betaling correct te kunnen afhandelen.

BEVEILIGING GEGEVENS

Yoga Conversations neemt de bescherming van je gegevens heel serieus en neemt dan ook alle technische en organisatorische maatregelen om misbruik, openbaarmaking en verlies van je gegevens te voorkomen.

 

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoons- of bedrijfsgegevens door Yoga Conversations. Dit kan via het versturen van een mail naar hello@yogaconversations.be.

TERMS OF USE

HUISREGELS

Yoga Conversations streeft naar kwaliteit en goede zorgen. Daarom enkele huisregels:


- Doe geen yoga met je ego. Wanneer je lichamelijke klachten hebt, is het raadzaam om eerst met de huisarts te overleggen of je aan de activiteiten kan deelnemen. Licht altijd de yogadocent in voor de les bij lichamelijke ongemakken.


- Wees respectvol naar jezelf toe, naar anderen en de materialen van de studio. Er zijn telkens yogamatten, blokken, riemen en dekens aanwezig maar het staat je vrij je eigen materiaal mee te brengen.


- Zorg voor makkelijk zittende kledij en breng eventueel je eigen waterfles mee.


- Wees steeds 10 minuten voor de aanvang van een evenement aanwezig.


- Sociale media (instagram, facebook en website) worden regelmatig aangevuld met foto's of filmpjes van de activiteiten. Wil je liever geen beeldmateriaal van jezelf op internet zien? Laat het me weten op hello@yogaconversations.be.


- Gebruik geen foto's, logo's of andere intellectuele eigendommen van Yoga Conversations zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Charlotte Verdoodt.


- Communicatie is alles (of toch heel veel). Zit je met twijfels, een vraag of ben je het ergens niet mee eens? Stuur me een mailtje, ik kom zo snel mogelijk bij je terug om samen tot een oplossing te komen.

BETALINGEN


De tarieven van de evenementen staan vermeld op de website. Je inschrijving is enkel definitief na ontvangst van de betaling (tenzij anders vermeld). Mocht je verhinderd zijn, kan er geen terugbetaling plaatsvinden maar mag je wel iemand in je plaats sturen.


Bij te weinig aanmeldingen of door ziekte van de lesgever/spreker kan een evenement geannuleerd worden. In dat geval wordt je inschrijving uiteraard 100% terugbetaald.


Facturen zijn contant betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum zonder disconto.  Om geldig te zijn moeten alle betwistingen binnen de 8 dagen volgend op factuurdatum per aangetekend schrijven toekomen op de maatschappelijke zetel (Oudenbosstraat 1, 1860 Meise - BTW 0686.710.411).  Bij ontstentenis van betaling binnen de vooropgestelde termijn zal op het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar aangerekend worden. De niet betaling van een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de facturen onmiddellijk van rechtswege openbaar. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

AANSPRAKELIJKHEID


Yoga Conversations kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures, ongevallen, beschadiging van persoonlijke bezittingen van deelnemers of diefstal.BETWISTING

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.